Luong Vivien HSLU D&K

Vivien Luong Vivien Luong

Koordinatorin Forschung & Entwicklung

Projektleiterin Business Applications